İNTERNET ŞUBESİ - OGSMM
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi » Devamı
RESMİ TATİLLER
01 Ocak Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar açık mı? Açıksa saat kaça kadar açık? 01 Ocak Resmi Tatil ilan edilmiştir. Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar » Devamı
FAZLA MESAİ ÜCRETİ
Günümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla... » Devamı
Tüm Haberler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRELERİNİN YENİDEN UZATILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

31.07.2020 tarihli 31202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2810 sayılı karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2811 sayılı karar ile de fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süreleri de birer ay daha uzatılmıştır.  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 TEMMUZ ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 31/12/2020 TARİHİNE KADAR İNDİRİLDİ

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karara eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar; Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den %8’e,  Devamını Oku

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN TEVKİFAT ORANLARI %20 DEN %10’A İNDİRİLDİ

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı  Devamını Oku

İZAHA DAVET UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Tebliğ ile söz konusu 370 inci maddede yer alan yetkiye istinaden; ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI

30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla  Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA İNCELEME YA DA DAVA AŞAMASINDA ULAŞILAMAMASININ HAK İHLALİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Vergi tekniği raporunun sadece beş satırlık bir özetine yer verilmesinin ve vergi tekniği raporunun ne vergi inceleme aşamasında ne de yargılama aşamasında mükellefe tebliğ edilmemesinin savunma hakkını kısıtlamadığını, “vergi tekniğinin tebliğ edilmemiş olmasının” başvurucuyu   Devamını Oku

7252 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalının 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere sigorta primine esas kazanç alt   Devamını Oku

AYNI AY İÇİNDE HEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HEM DE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLİR

Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusunda 1 ay uzatma olmasına rağmen, uzatmanın biteceği ayda aynı konunun tereddüt yaratacağı açıktır.  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Faaliyet konusu sadece konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştirmek olup müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapan gerçek/tüzel kişinin sıcak/soğuk içecek ikramında kullandığı tek kullanımlık bardaklar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü   Devamını Oku

SGK YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki kayıtlarda farklılık olması halinde hangi belgenin esas alınacağı,  Devamını Oku

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE TÜBİTAK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZENLEME YETKİSİ VERİLDİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan destek başvuruları ile ilgili olarak kuruluşlarca hazırlanan mali raporlar yeminli mali müşavirler tarafından mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmekte ve Yeminli mali müşavirlik proje harcamaları  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMA BİLDİRİMİNDE YENİ UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Aynı şekilde İşe giriş bildirgesi SGDP tabi verilmiş ve kişi aylık alan birisi ise APHB’nin tüm sigorta kollarına tabi verilmesine sistem izin vermeyecektir. Bu uyarı doğrultusunda APHB türü SGDP seçilmelidir  Devamını Oku

İŞÇİNİN ÜCRETSİZ VE ÜCRETLİ İZİN HAKLARI

4857/27 Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.  Devamını Oku

SGK KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

SGK birimleri tarafından "iş kazası değildir" kararı verilen olayların yargı mercilerine intikal etmesi ve devamında mahkeme tarafından iş kazası kararı verilmesi halinde, "5510 sayılı Kanun kapsamında geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilmesi" ile "6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası işlemleri" uygulanmayacaktır  Devamını Oku

ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMEYENE CEZA

İş Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezalarına buradan ulaşabilirsiniz” “4857 Sayılı İş Kanunu Madde 0075: İşçi özlük dosyası: İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge  Devamını Oku

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA BİLGİLER - MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri  Devamını Oku

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE İADE EDİLECEK ÜRÜNLERDE BELGE DÜZENİ

Bu şekilde düzenlenen fatura malla beraber müşteriye gönderildiğinde müşteri malı iade etmek isterse iadeye ilişkin bölümü dolduracak ve iki örnek olan faturanın bir örneğini mal ile birlikte malı satana geri gönderecek, bir örneği kendinde kalacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.  Devamını Oku

FATURANIN NİHAİ TÜKETİCİ TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ HALİNDE, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANILARAK SATILAN ÜRÜNLERİN İADESİNDE BELGE DÜZENİ HK.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir…" hükmüne yer verilmiştir.  Devamını Oku

SATILAN ÜRÜNLERİN NİHAİ TÜKETİCİLER TARAFINDAN İADE EDİLMESİ DURUMUNDA BELGE DÜZENİ HAKKINDA

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden … ve … donanımları başta olmak üzere, her türlü … ürünlerin ve … toptan ve perakende satışı işi ile iştigal ettiğiniz ve çeşitli illerde hukuki bakımdan birbirinden bağımsız bayi ağınızın bulunduğunun belirtilerek, bayileriniz   Devamını Oku

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLADI

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.   Devamını Oku

2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

GVK’nın mükerrer 120’nci maddesi uyarınca, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine  Devamını Oku

AYNI AY İÇİNDE HEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HEM DE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLİR

Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusunda 1 ay uzatma olmasına rağmen, uzatmanın biteceği ayda aynı konunun tereddüt yaratacağı açıktır.  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda değişiklikler yapılmış ve uygulamaya ilişkin örnekler verilmiştir. Buna göre;  Devamını Oku

1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

İşe başlama tarihinden çıkış tarihine kadar geçen her tam yıl için işçiye 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir.  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 HAZİRAN ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,19 imalatta %5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,40, su temininde %7,30 artış olarak gerçekleşti.  Devamını Oku

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.   Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN KISMİ TEVKİFATA TABİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLADI

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona erdiğinden, söz konusu mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI

30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 1 Temmuz’dan itibaren, uygulaması biten işyerleri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.   Devamını Oku

SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi   Devamını Oku

VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VE/VEYA VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ BİR ŞEKİL HATASI OLMADIĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Bu düzenlemeler kapsamında 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazetede Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında E.2020/9, K. 2020/2 sayılı Karar yayımlanmıştır.  Devamını Oku

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat  Devamını Oku

SİGORTALININ EKSİK GÜNÜ OLMASI HALİNDE HANGİ SGK KODLARI KULLANILMALIDIR

Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak yukarıdaki paragrafın (a), (c), (ç), (f), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen belgeler her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeler olup diğer belgeler ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olan   Devamını Oku

65 YAŞ VE ÜSTÜ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN PRİM ERTELEMESİ SONA ERDİ

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmayan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alamayan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile   Devamını Oku

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile ilgili olarak yayımlanan 2.6.2020 tarihli duyuru ile  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / HAZİRAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 MAYIS ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,14 artış gösterdi.  Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ HALİNDE HANGİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KULLANILMALIDIR

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. Bu kodlar Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin (6) numaralı bölümünde yer almaktadır.  Devamını Oku

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik   Devamını Oku

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.  Devamını Oku

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN ORANI %02’DEN %1’E ÇIKARILDI

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri  Devamını Oku

NET DÖNEM KÂRI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında   Devamını Oku

E TEBLİGAT BROŞÜRÜ

Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.  Devamını Oku