İNTERNET ŞUBESİ - OGSMM
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi » Devamı
RESMİ TATİLLER
01 Ocak Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar açık mı? Açıksa saat kaça kadar açık? 01 Ocak Resmi Tatil ilan edilmiştir. Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar » Devamı
FAZLA MESAİ ÜCRETİ
Günümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla... » Devamı
Tüm Haberler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN KODU OLUŞTURULDU

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların aynı ay içinde başka eksik gün nedeni olması durumunda “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında yeni kod oluşturulmuş, yabancı sigortalılar için 18 ve 27 numaralı eksik gün kodlarının da seçilebilme imkanı getirilmiştir.  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLER İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak mükelleflerin mücbir kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ile komisyonların çalışma usul ve esaslarına ilişkin 2020/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı.   Devamını Oku

ESNAF AHİLİK SANDIĞI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 01/01/2021 TARİHİNE ERTELENDİ

23/2/2017 tarihli 6824 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek (4447 sayılı Kanuna eklenen Ek-6. madde), iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına dair yasal düzenleme yapılmıştı.  Devamını Oku

ZORLAYICI SEBEPLER HALİNDE ÇALIŞMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILMAYAN SİGORTALILARA ÖDENEN ÜCRETLER SİGORTA PRİMİNE TABİİDİR

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca bazı işyerlerinin kapanması ve ekonomik sıkıntı çeken işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvurması sonucunda, zorlayıcı sebeplerin halinde işverence bir haftaya  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici  Devamını Oku

SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

SGK tarafından yapılan düzenlemeye göre; Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya  Devamını Oku

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEME ALINACAK NAKİT KAR PAYI DAĞITIM KARARLARI

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / NİSAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir.  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 MART ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.  Devamını Oku

TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN İHRACAT SÜRELERİ 3 AY UZATILDI

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması  Devamını Oku

DANIŞMANLIK HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI HK.

3065 sayılı KDV Kanununun; 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükmü yer almaktadır.   Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN ALIMLARI KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ DEĞİLDİR

KDV Uygulama Genel Tebliğine göre 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktadır.  Devamını Oku

YÖNETİM KURULU, MÜDÜRLER KURULU VE ORTAKLAR KURULU İLE GENEL KURUL TOPLANTILARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİR

u Tebliğ; sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına, elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma ve Elektronik Toplantı  Devamını Oku

518 SIRA NO'LU VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN YAPILABİLMEKTEDİR.

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir.  Devamını Oku

KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLEN VERGİ TÜRLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi.  Devamını Oku

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİ SAYILMASI - KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİN BELİRLENMESİ - 8 GÜN

7226 sayılı Kanun Madde 45 : 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “çalışanlar,” ibaresi “çalışanlar ile” şeklinde, “alanlar” ibaresi “alanlardan” şeklinde, “yirmi” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve “ile bu Kanunun ek 9 uncu  Devamını Oku

TELAFİ ÇALIŞMASINDA SÜRE UZATIMI – DÖRT AYA ÇIKARILMIŞTIR

Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz  Devamını Oku

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 - 75 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere,   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER - BAŞVURU KOŞULLARI - SIKÇA SORULAN SORULAR

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde,  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI

Gerek Korona virüsü (COVID-19) vakalarının küresel ekonomide ve çalışma hayatında yarattığı aksamalardan, gerek genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı   Devamını Oku

KONAKLAMA VERGİSİNİN BAŞLAMA TARİHİ İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI - ÇEK DAVALARI - KİRA ÖDEMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesine eklenen fıkra uyarınca yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır.  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI - MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatıldı.  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYAN DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ

2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.  Devamını Oku

HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI GEÇİCİ OLARAK % 1'E İNDİRİLDİ

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) ile; hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçici olarak %1’e indirilmektedir.  Devamını Oku

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI BELLİ OLDU

2020 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2019/ Ocak ila 2019/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2020 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2020 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.  Devamını Oku

2020 NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYINDA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ 6’ŞAR AY ERTELENDİ

Aşağıda ayrıntıları belirtilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilen sektörlerde ve iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin en son 30/4/2020 tarihinde ödenecek 2020/Mart ayı sigorta primleri, 1/6/2020 tarihinde ödenecek (31/5/2020 tatile denk geldiğinden) Nisan ayı sigorta primleri ve 30/6/2020 tarihinde ödenecek 2020/Mayıs ayı sigorta primleri 6 şar ay ertelendi.  Devamını Oku

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmiş ancak henüz erişim sağlayıcıları tarafından kararın gereği yerine getirilmemişse Hazine ve Maliye Bakanlığınca işlemlere devam edilmemesi gerektiği hususu Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Devamını Oku

2020 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ LİRA - KİMLER İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR - KAÇ GÜN PRİM ÖDENMELİ - KAÇ AY MAAŞ ALINIR

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında içeriği tanımlanmış olan işsizlik maaşı sigortalı çalışanlar için yasadaki şartları sağlamış olmaları şartıyla geçici bir güvenlik sistemidir.  Devamını Oku

MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMELERİNİN 6 AY ERTELENMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (ücret, kira, serbest meslek kazancı dâhil olmak  Devamını Oku

PERAKENDE SATIŞ VE YAZAR KASA FİŞLERİNİN GİDER KAYDEDİLİP KAYDEDİLEMEYECEĞİ İLE KDV'NİN İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ HK.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri (Gıda, şeker, çay, ekmek, mutfak tüpü, yemek, gazete, hırdavat, sabit kıymet bakım-onarımı vb.) ile şirket çalışanlarınızın görevli olarak çıktığı  Devamını Oku

SİGARA VB TEKEL ÜRÜNÜ SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ - TOPLU FATURA KESİLEBİLİR Mİ

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; market işletmenizde sigara satışı yaptığınız, üç toptancıdan sigara aldığınız ve alınan sigaralar için satış fiyatları üzerinden kalem kalem yazarak satış faturası düzenlediğiniz, sigara satışı çok olduğundan günlük olarak en az   Devamını Oku

2019 GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 30 NİSAN 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme  Devamını Oku

CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği başlıklın Ek 2’inci maddesinde” Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.  Devamını Oku

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK AZAMİ SÜRE NASIL HESAPLANIR

Faturanın düzenlenmesi sırasında uyulacak hususlara Vergi Usul Kanununun “Fatura nizamı” başlıklı 231 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.  Devamını Oku

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde de yıllık beyanname verilecektir. Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda teşvikten yararlanılmayan tutar, ertesi yıla devredilemeyecektir.  Devamını Oku

VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETLE İNTİKALİN VERGİLENDİRİLMESİ BÖLÜM 2

(B) şahsı 2019 yılında iki çocuğuna 300.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan   Devamını Oku

VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETLE İNTİKALİN VERGİLENDİRİLMESİ BÖLÜM 1

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusuna girer.  Devamını Oku

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) alınması gerekmektedir.  Devamını Oku

GAYRİMENKULLERİN 5 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ BEYANI

Gelir Vergisi Kanununda gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiǧi kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunda gelirin hangi tür kazanç ve iratlardan oluştuǧuna yer verilmiştir.  Devamını Oku

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ

Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin deǧil, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıǧına baǧlı vergi dairelerine verilmesi   Devamını Oku

VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR

Kredi kartlarıyla; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti   Devamını Oku

E-BİLET UYGULAMASI - ELEKTRONİK BİLET - ŞEKİL ŞARTLARI - DÜZENLEME ŞEKLİ

Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan   Devamını Oku

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  Devamını Oku

GİDER PUSULASI NEDİR - TEVKİFAT ORANLARI - NASIL DÜZENLENİR - KİMLER GİDER PUSULASI DÜZENLER - TEBLİĞ ÖRNEKLERİ - 2

Ancak, işi yapan kişilerin Okul Aile Birliğinize bağlı, Birliğin emir ve talimatları doğrultusunda çalışması veya yazılı ve sözlü bir hizmet akdine bağlı olması halinde, yapılan ödemeler ücret kapsamına gireceğinden, Gelir Vergisi Kanununun 94' üncü maddesinin  Devamını Oku

GİDER PUSULASI NEDİR - TEVKİFAT ORANLARI - NASIL DÜZENLENİR - KİMLER GİDER PUSULASI DÜZENLER - TEBLİĞ ÖRNEKLERİ - 1

Maliye Bakanlığı gider pusulası uygulamasının kullanım alanını 221, 224 ve 230 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ve 54 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile genişletmiştir.  Devamını Oku