BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLERE YENİ İMKAN SAĞLANDI

Yapılandırma ilk taksitini ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunulması ve peşin olarak hesaplanan borcun 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte   Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA YER ALAN TEŞVİK, DESTEK VE ÖDENEKLER KONUSUNDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI

Yapılan düzenlemeyle İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık  Devamını Oku

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMASININ YASAKLANMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç   Devamını Oku

BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB’İN BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  Devamını Oku

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALAR YILLIK İŞLETME CETVELİNİ 30/04/2021 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKİR

Sanayi sicil belgesi olan firmalar , 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır.(01 .OCAK. 2021 – 30. NİSAN. 2021)  Devamını Oku

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAKKINDA 81 İL VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi gönderildi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,   Devamını Oku

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapılmış  Devamını Oku

VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetmelik ile 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)'ne uygun olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında yer alan Grup Başkanlıkları  Devamını Oku

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

07.4.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yapılan yönetmelik değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:  Devamını Oku

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:  Devamını Oku

VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Başkanlığın talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirmektir.   Devamını Oku

EVDEN E TİCARET YAPANLARA VERGİ MUAFİYETİ - TEVKİFAT ORANI - BAŞVURU YOLLARI - E TİCARET VERGİLERİ - ESNAF MUAFİYETİ - E İHRACAT

Ticari işler ile ilgilenen gerçek kişiler yıllık kazançlarına göre gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Ticari faaliyetler kapsamı 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen esnaf muafiyet şartlarına uygun olan kişiler, "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alarak elde ettikleri gelir üzerindeki vergiden muaf olurlar.  Devamını Oku

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Özellikle son zamanlarda “KOD 29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine SGK “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir. Yeni eklenen kodlar şunlardır.  Devamını Oku

MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları.  Devamını Oku

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5746 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt ücretlerinin hesaplama şekli 4691 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek personeli bakımında da uygulanacaktır. 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım   Devamını Oku

COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ HAKKINDA İLGİLİ BAKANLIK TASARRUFLARI

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın görev alanındaki kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar ertelenmiş olduğuna ilişkin,   Devamını Oku

RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA BİLDİRİMİ KOLAYLAŞTIRILDI

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.   Devamını Oku

KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR

Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM gibi serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek   Devamını Oku

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,  Devamını Oku

İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İhracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, diğer şartların yanında, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi  Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI İLE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sorumlusu olarak nitelendirilen kişi ve kurumların Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşıyan kurumların Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir.   Devamını Oku

İŞYERİ KAYDI YOKTUR/BORCU YOKTUR BELGESİ E-DEVLETTEN ALINABİLECEKTİR

Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gerek yardımları sağlayan kurumların mevzuatları gereği   Devamını Oku

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI, TALEBE BAĞLI OLMAKSIZIN PRİM BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK

5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemi  Devamını Oku

SON GÜNÜ 11/03/2021 TARİHİ OLAN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5 İŞ GÜNÜ UZATILMIŞTIR

11/03/2021 tarihinde SGK sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle birçok mükellef/işveren işyeri bildirgesi, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini verememiş, idari para cezalarını ödeyememiştir. SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile bu yükümlülüklerden dolayı 5 iş günü uzatma yapmıştır.  Devamını Oku

01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA SGK’DAN AYLIK ALABİLMEK İÇİN İŞTEN AYRILMAK VE YAZILI TALEPTE BULUNMA ŞARTI DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya  Devamını Oku

UZAKTAN ÇALIŞMANIN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14'üncü maddesine 6/5/2016 tarih ve 6715/2 madde ile eklenen hükümle uzaktan çalışmaya ilişkin yasal alt yapı oluşturulmasına rağmen bu zaman kadar buna ilişkin ikincil mevzuat açıklanmamıştır. İlgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelikle konunun usul ve esasları açıklanmıştır. Ancak yine de uzaktan çalışmanın özellikle  Devamını Oku

BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN KALKTIĞINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU YAYIMLANDI

524 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine ya da durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüldüğü tarih kadar mücbir sebep  Devamını Oku

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 17/05/2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

09/03/2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 1) 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/03/2021 tarihinden itibaren,  Devamını Oku

2021 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 maddesi kapsamında 2021 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi   Devamını Oku

VERGİ KANUNLARI İLE BELİRLENEN İSTİSNA MİKTARININ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TEBLİĞ İLE AZALTILMASI MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR

Bireysel başvuru yapan şirket vergiden istisna olan teslimleri nedeniyle yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği katma değer vergilerinin iade talebinde bulunmuştur. Talep sonrasında şirket hakkında gerçekleşen vergi inceleme raporunda Maliye Bakanlığı’nın Genel Tebliğlerinde belirlenen miktarları aşan teslim miktarının hesaplanması  Devamını Oku

5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALI GİRİŞİNDE KULLANICI KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA DUYURU

02/03/2021Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının  Devamını Oku

KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin  Devamını Oku

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TCMB TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

17/02/2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile   Devamını Oku

İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31/12/2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI

29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden  Devamını Oku

7.000 TL’Yİ AŞAN TUTARDAKİ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU KISIM KISIM ÖDEMELERİ DE KAPSAMAKTADIR

Bu kapsamda, aynı gün içinde toplam miktarı 7.000 TL’yi aşan veya farklı tarihlerdeki kısım kısım gerçekleşen ödemelerle 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. 459 sıra No.lu VUK Genel  Devamını Oku

GENÇ GİRİŞİMCİ BAĞ-KUR 4-B TEŞVİKİ - DESTEĞİ - TEŞVİK TUTARI - DESTEK MİKTARI - KİMLER YARARLANIR - KİMLER YARARLANAMAZ - TESCİL İŞLEMLERİ - BAŞVURU - DİLEKÇESİ - ÖRNEK

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 31/03/2021 TARİHİNE UZATILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 31/1/2021 tarihine kadar dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,  Devamını Oku

EV HİZMETİ İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence   Devamını Oku

KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORAN VE KAPSAM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar  Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA PRİM ÖDEME VE EKSİK GÜN SAYILARI NASIL HESAPLANIR

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı  Devamını Oku

SGK KOLAY İŞVERENLİK - APARTMANLARDA İŞVERENLİK ŞİMDİ DAHA KOLAY

Eğer söz konusu kısım “HAYIR” olarak seçilirse, işyeri tescilinin gerçekleşmesinden sonra, SGK e-bildirge sisteminden çalıştırılacak kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi yani sigortalı girişinin yapılması, ardından http://e.sgk.gov.tr/ internet sayfasındaki İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden   Devamını Oku

HANGİ İŞLER EV HİZMETİ SAYILIR

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SGK TARAFINDAN VERİLEN EK SÜRELER

Ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden  Devamını Oku

YABANCI PARALARIN 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için 31.12.2020 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edildi.   Devamını Oku

E-BELGE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge düzenleme portaline  Devamını Oku