BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

NOTER HARÇ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Bir kimsenin belirli iş ve işlemlerini kendi adına yapmaya bir başkasını yetkili kılmasına vekalet vermek, verilen yazılı belgeye ise vekaletname denir. Kişi, noter aracılığı ile tüm hukuki iş ve işlemlerini takip etmesi, sözleşme yapması, taşınmaz alım satımı yapması gibi yetkiler için  Devamını Oku

SGK - VERGİ YAPILANDIRMA - MATRAH ARTIRIMI BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci,   Devamını Oku

AMORTİSMANIN SÜRESİNDE AYRILMAMASI - EKSİK AMORTİSMAN AYRILMASI - AMORTİSMAN AYIRMAK ZORUNLU MU -

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 318 inci maddesindeki yetkisine istinaden VUK Tebliğleri çıkarmak suretiyle ATİK’lerin ömürlerini dolayısıyla hangi ATİK için ne oranda amortisman ayrılacağını belirlemektedir.  Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 509 - E BELGE NEDİR - ÇEŞİTLERİ NELERDİR - MÜKELLEF GRUPLARI

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun   Devamını Oku

E FATURA ONAY - İPTAL - İTİRAZ İŞLEMLERİ

Ticari Fatura senaryosuna göre düzenlenen faturalara, e-Fatura uygulaması üzerinden aldığı tarihi takiben 8 gün içinde yine uygulama içerisinden "Kabul" veya "Red" yanıtları verilebilir. "Kabul" veya "Ret" yanıtlarını göndermek zorunlu değildir.  Devamını Oku

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda, Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin vergisinin, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.  Devamını Oku

DÖNEMSELLİK İLKESİ KAPSAMINDA, DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE GİDER KAYITLARI

Ana gider kaydını oluşturabilmek içn kullanıcı, alış türü olarak “Normal Alım” ; mükellefiyetine uygun olarak ise “İndirilecek Giderler (GVK Md. 40)”, “Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler (GVK Md.57)” ya da “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)” kayıt  Devamını Oku

İTHALATTA MATRAH - GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE KDV MATRAHI - MUHASEBELEŞTİRME

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’dir. Bir önceki cümlede verdiğimiz linke tıklandığı takdirde, bu ana Tebliğ’de sonradan yapılan değişikliklerin de görülebileceği metne ulaşılabilmektedir.  Devamını Oku

İTHALATÇI BİLGİ FORMU - Yasal Yükümlülük - Nasıl Doldurulur - Ekinde neler bulunmalıdır - Üretici İthalatçı Bilgi Formu

Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının  Devamını Oku

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FATURA NASIL KESİLİR

Yatırım Teşvik Belgesi (iç link) kapsamında kesilecek faturalar için; 4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge  Devamını Oku

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesi Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

Ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların   Devamını Oku

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI - E-Muhasebe Fişi Kullanımı Zorunlu Değildir

Kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile değiştirilemezliğinin garanti altına alındığı ve bu nedenle kağıt ortamında saklanmayacağı ve elektronik ortamdaki bu  Devamını Oku

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KEP NEDİR - NEREDEN ALINIR - ZORUNLU MU - MALİYETİ NE KADAR - ŞİFREMİ UNUTTUM

Gerçek kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir. Tüzel kişiler ise hesaplarını kendi nam ve hesaplarına kullanmak üzere, başvuru sırasında veya daha sonradan bir veya birden fazla işlem yetkilisi tanımlayabilirler.  Devamını Oku

SGK İDARİ PARA CEZALARI - İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ - İNDİRİM - MAHKEME - TEŞVİK SÜRECİNE ETKİSİ

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, sigortalılar ve işverenlerden toplanan primler ile bunlara devlet katkısı sonucu oluşan fondan, hak sahiplerine çeşitli yardımların yapılması suretiyle işlemektedir. Sistemin düzenli bir şekilde işlemesi,   Devamını Oku

FAALİYET RAPORU NEDİR. KİM HAZIRLAR. NASIL HAZIRLANIR

Herhangi bir şirketin bir önceki döneme ait faaliyetleri hakkında kapsamlı bir şekilde hazırladığı rapora yıllık faaliyet raporu denmektedir. Her yıl sonu hazırlanma zorunluluğu olan bu raporlarda şirketlerin finansal durumları ve faaliyetleri şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır.  Devamını Oku

EMEKLİ ÇALIŞAN RAPOR - İSTİRAHAT PARASI ALABİLİR Mİ

Bir emekçi, çalışmaya başladığı tarih itibariyle 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta ve bu tarihten itibaren genel sağlık sigortası kapsamına girmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına göre esasen iki tür yardımdan yararlanılabilmektedir. Birincisi sigortalıların tetkik, teşhis, tedavi, ilaç, ortez-protez cihazlar  Devamını Oku

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu.  Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN TÜRMOB’UN YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ÜZERİNDEKİ VESAYET KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 16/2/2023 tarihli ve E.2022/142, K.2023/32 sayılı kararı ile 3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU’nun 50 nci maddesinin   Devamını Oku

SGDP’li Çalışanlar İçin Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları - EYT'li olup işe başlayanlar için

İlk defa 8/9/1999 veya önceki bir tarihte sigortalı olup, yaşlılık aylığına hak kazanmış sigortalının 3/3/2023 veya sonrası bir tarihte “08-Emeklilik” koduyla işten ayrılış bildirgesinin verilip, işten ayrıldığı işyerinde 30 gün içinde 08-Sosyal Güvenlik Destek Primi sigorta koluna tabi olarak işe giriş bildirgesinin  Devamını Oku

Vergi Levhası 31 Mayıs 2023 Gün Sonuna Kadar Oluşturulmalıdır. Döküm Alınan Levha İşyerinde Bulundurulmalıdır. Asma Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 / Mayıs’a kadar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ veya İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ sisteminden oluşturulacaktır.  Devamını Oku

BÜYÜKŞEHİRLERDE MÜNHASIRAN BİR İŞYERİ AÇMAKSIZIN GEZİCİ OLARAK VEYA PAZAR TAKİBİ SURETİYLE PERAKENDE EMTİA ALIM SATIMI İLE UĞRAŞANLAR BASİT USUL KAPSAMINA ALINDI

7166 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları  Devamını Oku

KURUMLARIN 31 MART 2023 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALARINI KUR KORUMALI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA YATIRMALARI HALİNDE VERGİ İSTİSNASI

Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün usul ve esaslarının belirlendiği 2021/14 sayılı T.C. MERKEZ BANKASI Tebliğinde yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere 31/12/2021 ile 31/3/2023 tarihleri arasındaki herhangi   Devamını Oku

2023 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”kısmının son verilme süresi

e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26/04/2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı

26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri, 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine  Devamını Oku

BASİT USULE TABİ OLMA KOŞULLARI - GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen kira tutarını (2023 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 35.000 TL, diğer yerler için 22.000 TL) aşmayan ve 48 inci maddesinde yer alan alış-satış ve/veya hasılat sınırı altında kalan küçük esnaf ve sanatkarların kazançları basit usulde tespit edilmektedir.  Devamını Oku

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,  Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN EK VERGİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancının tespitinde dikkate alınan bazı istisna ve indirim tutarları ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar ek verginin konusunu oluşturmaktadır.  Devamını Oku

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU ZORUNLULUĞUNDA ERTELEME VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.   Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinin işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden üç yıllık sürede %1 olarak hesaplanacaktır.  Devamını Oku

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLIĞİ (SERI NO: 1) YAYIMLANDI

Kanunun Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinden yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması karşısındaki durumuna,  Devamını Oku

ÖZET DÖVİZ POZİSYON FORMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın20Mart2023tarihliTüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda,yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi   Devamını Oku

BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile;  Devamını Oku

DEPREMDEN ETKİLENEN SİGORTALILARA YAPILAN YARDIMLAR SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEKTİR

5510 sayılı Kanuna göre ayni (mal) olarak yapılan yardımlar prime esas kazançtan istisna olduğundan; 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan ayni yardımlar 5510 sayılı  Devamını Oku

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK SİGORTALILARIN SGK BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Emeklilik hakkı olan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı gerçekleştirilmelidir. İşten çıkışı yapılan sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yaparak veya elektronik olarak e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra yeniden  Devamını Oku

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2022 yılında “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler” ile 3 farklı yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklanması üzerine SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin altıncı  Devamını Oku

2023 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023/Ocak ila 2023/Haziran döneminde ilgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(1.000,8 TL) geçmeyecek tutarda  Devamını Oku

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLİR

Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir.   Devamını Oku

PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENDİ

6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere  Devamını Oku

DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANI %0’A DÜŞÜRÜLDÜ

14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca; tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış  Devamını Oku

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ 31 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR ÜLKE GENELİNDE DEPREM KAPSAMINDA YAPACAKLARI ÖDEMELERDE VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI ARANILMAYACAK

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun  Devamını Oku

DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN 6 ŞUBAT 2023 İLE 31 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Bakanlığımız tarafından  Devamını Oku

06.02.2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE SGK’YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ

06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.  Devamını Oku

2023 YILI FATURA DÜZENLEME SINIRI

Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.  Devamını Oku

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLERDEN TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YAPILAN BİLDİRİMLERİN MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILMIŞ BİLDİRİM OLARAK KABUL EDİLMESİ

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanuna eklenen “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 546 Sıra  Devamını Oku

2023 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 400 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Bu madde  Devamını Oku