BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

YURT DIŞI BORÇLANMA SÜRELERİNİN BİR KISMINDA ÜLKEMİZDE BULUNULMASI BORÇLANMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR

Türk vatandaşı olup, yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlananların, sigortalılık sürelerinin bir bölümünde Ülkemizde bulunmaları, bu sürelerin borçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yurt dışında çalışırken değişik nedenlerle ülkemizde geçen süreler de hizmet borçlanmasına dahil edilecektir.   Devamını Oku

08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN SIGORTALILIK SÜRESI VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indirim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim   Devamını Oku

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2014’den önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1/1/2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında  Devamını Oku

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında  Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 31.12.2021 ile 30.06.2023 TARİHLERİ ARASINDAKİ YABANCI PARALARI İÇİN DE YARARLANABİLİRLER

Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün usul ve esaslarının belirlendiği 2021/14 sayılı T.C. MERKEZ BANKASI Tebliğinde yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda   Devamını Oku

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARININ İLK İKİSİ YAYINLANDI

3 Kasım 2021 tarihinde Glosgow’da düzenlenen COP26 (2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) Zirvesinde kuruluşu ilan edilen Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın  Devamını Oku

LPG - TÜPGAZ - MUTFAK GAZI KDV ORANI

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtıcı Lisansı almış olan firmanızın yine LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi başka bir firmaya   Devamını Oku

7440 SAYILI SGK YAPILANDIRMA + VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRELERİNDE UZATMA YAPILDI

SGK’ya olan borçlarını 7440 sayılı Kanuna göre peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan, 03.08.2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31.08.2023 tarihine  Devamını Oku

KENDİ ŞİRKETİNDE SİGORTALI OLMAK

Şirket ortaklarının sosyal güvenliklerine ilişkin olarak birincil ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler şu şekildedir: Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin 3. alt bendinde “Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenlik Statüleri”, Kanunun 7. maddesinde “Sigortalılığın Başlangıcı”, 8. maddesinde   Devamını Oku

FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU. YAZILI FESİH BİLDİRİMİNİN BULUNMAMASI DURUMUNDA İŞİN ESASINA GİRİLMEKSİZİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

Somut olay incelendiğinde; davalı tarafından işletmesel karar alındığı ileri sürülerek davacının iş akdinin geçerli olarak sona erdirildiği iddia edilmiş ise de, İş Kanunu’nun 19.maddesi gereğince işveren tarafından feshin yazılı olarak yapılmadığı, geçerli fesih iddialarında yazılı fesih bildirimi yapılması hususunun geçerlilik koşulu olduğu, davalı tarafından yapılan feshin  Devamını Oku

TEMMUZ 2023 ENFLASYON - ÜFE TÜFE ORANLARI - KİRA ARTIŞ ORANLARI - İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI - MESKEN KİRA ARTIŞ ORANI - HESAPLAMA TABLOSU

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda   Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI 1 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTTIRILDI

7456 sayılı Yasayla Cumhurbaşkanına tanınan Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarını iki katına kadar artırma yetkisine istinaden 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geri kazanım katkı payı tutarları arttırıldı.  Devamını Oku

SON ÖDEME TARİHİ 31/07/2023 OLAN SGK ÖDEMELERİNİN SÜRESİ 03/08/2023 TARİHİNE UZATILDI - GELİR VERGİSİ, MTV VE 7440 SAYILI KANUNUN ÖDEME SÜRELERİ İLE BAZI BİLDİRİM, OLUŞTURMA VE YÜKLENME SÜRELERİ 4 AĞUSTOS 2023 TARİHİNE UZATILDI

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları, yapılandırma planlarının devam etmesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.” Açıklamasına yer verilmiştir.  Devamını Oku

7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle  Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN YERLERDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 3 AY UZATILDI

6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma  Devamını Oku

BAĞKUR SİGORTALILARININ 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME SÜRESİ 31/07/2023 TARİHİDİR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat edenlerden bazı sigortalılara ait ödeme planlarının ikinci ve takip eden taksitlerin son ödeme tarihlerinin hatalı olduğu açıklanmıştır.  Devamını Oku

BAZI İLLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLE YAPILANDIRMA KANUNLARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE/VEYA ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile  Devamını Oku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLANINA İLİŞKİN DUYURU

Diğer taraftan, mücbir sebep hali sona eren ancak, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinde olduğunu belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da   Devamını Oku

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK İLAVE TEDBİRLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek  Devamını Oku

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME TARİHLERİ HAKKINDA GİB DUYURUSU

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir. Öte yandan, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YERSİZ YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİ TAMAMLAMA HAKKI VERİLDİ

Haksız ve yersiz bir şekilde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı için sigortalıya yapılan ödeme hakkında 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinin uygulanmış olması,  Devamını Oku

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN 5 GÜN İÇERİSİNDE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen  Devamını Oku

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Devamını Oku

2023 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 18,95 (YÜZDE ONSEKİZ VİRGÜL DOKSANBEŞ) OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan   Devamını Oku

BENZİN, MOTORİN, DOĞALGAZ GİBİ ÜRÜNLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ ARTIRILDI - GÜNCEL TÜM ÖTV ORANLARI LİSTESİ

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile   Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI KALDIRILDI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GETİRİLDİ

MTV mükelleflerine 2023 yılına münhasır olmak üzere EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Birinci taksiti; AĞUSTOS 2023 ayının sonuna kadar, İkinci taksiti ise, KASIM 2023 ayı sonuna kadar ödenecektir.  Devamını Oku

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE SİGORTALI BAŞINA 500 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

15/07/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 17 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 96 üncü madde eklenmiştir. Eklenen madde ile 01/07/2023-31/12/2023 dönemi için asgari ücret desteği 500 TL olarak kararlaştırılmıştır. Bu madde ile; 1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri  Devamını Oku

MALİ MÜŞAVİRİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, serbest meslek mensubu olarak mali müşavirlik hizmeti verdiğinizi, mesleki faaliyetinizi ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırdığınız mesleki sigorta poliçesini gider olarak kayıt altına alıp alamayacağınız ile bu poliçenin 06.04.2022 - 06.04.2023 dönemlerini kapsaması nedeniyle gider yazarken dönemsellik  Devamını Oku

SERBEST MESLEK KAZANCINDA ARALIK AYINA AİT FATURALARIN ERTESİ YILIN OCAK AYINDA ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İLE İŞ YERİNE İLİŞKİN ÖDENEN SİGORTA BEDELLERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ

10 uncu maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla  Devamını Oku

ARTIRILMIŞ HARÇ TUTARLARI 2023 - TELEFON HARCI - TİCARET SİCİL HARCI - DAVA HARCI

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.  Devamını Oku

2012/30 No'lu Genelge Değişikliğine İlişkin 11/07/2023 Tarihli ve 2023/23 Sayılı Genelge

2012/30 No'lu Genelgenin 6.1- "Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi" başlıklı bölümünde yer alan; "Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için,  Devamını Oku

2023 YILI PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek 24/6/2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Devamını Oku

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEKİ TEVKİFAT ORANI %15’E ÇIKARILDI

14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile; tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden 14.02.2023  Devamını Oku

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ

11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranlarının düzenlendiği 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın birinci maddesine   Devamını Oku

ŞANS OYUNLARI VERGİ ORANLARI %100 ORANINDA ARTIRILDI

7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şans oyunları vergisi oranları  Devamını Oku

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ - İŞE GİRİŞ - İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ - BAŞVURU SONUCU SORGULAMA - EYT EMEKLİ TEŞVİK

Kanunla, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce uzun vadeli sigorta kolları kapsamına çalışmaya başlayanların, emekli aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlaması durumunda, yaş şartı olmaksızın emekli olabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca emekli aylığı   Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı  Devamını Oku

HARÇ TUTARLARI YÜZDE 50 ARTTI. MAKTU HARÇ TUTARLARI - SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI - YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON HARÇLARI

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.  Devamını Oku

10.07.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI ARTIRILMIŞTIR. %18 ORANI %20, %8 ORANI %10 OLARAK UYGULANACAKTIR

Yukarıdaki açıklamaya göre; %8 Oranı uygulanan Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil  Devamını Oku

KREDİ BAKİYESİ 50 MİLYON TL ÜZERİNDE OLAN TÜZEL KİŞİLERİN ÖZET DÖVİZ POZİSYONU RAPORU VERİLERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ OCAK 2024’E ERTELENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Nisan 2023 tarihli ve 731 sayılı yazısı ile Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimat doğrultusunda, Tüzel Kişilerin yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı  Devamını Oku

İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI 31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI

28/06/2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile;  Devamını Oku

MALİ TATİL UYGULAMASI - KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER - UZAYAN SÜRELER - İŞLEMEYEN SÜRELER - DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA - GİRMEYEN İŞ VE İŞLEMLER

5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre – Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar  Devamını Oku

İNDİRİM KONUSU YAPILAN OGS - HGS KONTÖR BEDELLERİNİN HESAPLANAN KDV’YE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ.

İlgi özelge talep formunuzda, firmanız aktifine kayıtlı araçlar için banka tarafından hesabınızdan OGS kontör yüklemesi yapıldığı, yükleme bedelleri üzerinden iç yüzde ile KDV hesaplayarak indirim konusu yaptığınız, OGS den HGS ye geçişte banka tarafından kalan  Devamını Oku

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ VERİLECEK BARINMA HİZMETİNDE VE DEPREM BÖLGESİNDE AKARYAKIT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan 9 Şubat 2023 tarih VUK-150 / 2023-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/150 ile; Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinden etkilenen kişilere İl AFAD Müdürlükleri tarafından  Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTIRILDI

24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.  Devamını Oku