RESMİ TATİLLER
01 Ocak Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar açık mı? Açıksa saat kaça kadar açık? 01 Ocak Resmi Tatil ilan edilmiştir. Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar » Devamı
BİNEK OTOMOBİL ALIM SATIMINDA KDV
Binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, ( Araç Kiralama, Sürücü kursu, Ticari Taksi hizmetleri v.b) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır. Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini » Devamı
KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT VE FATURA ÖRNEKLERİ
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. (** 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 01/03/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere » Devamı
Tüm Haberler

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.  Devamını Oku

“MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” SİSTEMİNE GEÇİŞ 2 AY ERTELENMİŞTİR

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ” nin verilmesine ilişkin   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / ŞUBAT 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Bu konuya ışık tutacak ve emsal davalara içtihat olabilecek bir karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nden 5 Aralık 2013 tarihinde gelmiştir. Bu karara ile konut kiralamalarında yıllık artış oranının, TÜİK'in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endekslerinden  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 OCAK ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın   Devamını Oku

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR - YARARLANAMAZ - ÇALIŞMAYAN EŞ STATÜSÜ - EŞLERDEN HER İKİSİ DE ÜCRETLİ - EMEKLİLERDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SIK SORULAN SORULAR

Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda bir sigortalının birden fazla satırda bildirilmesinin gerektiği durumlarda AGİ, Gelir Vergisi Matrahı ve Gelir Vergisi Kesintisi alanlarını  Devamını Oku

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru

GİB internet sayfasında 17/01/2020 Tarihinde yapmış olduğu duyurusunda özetle; Meslek mensuplarımızın müşterilerinin beyanname ve bildirimlerinin gönderilmesi için VUK 340 seri no’lu Gn. Tb. ekindeki   Devamını Oku

1003B BEYANNAME KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE ÖZEL ŞİFRE ALINABİLMESİ

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek   Devamını Oku

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE E-ARŞİV FATURA DÜZENLEMELERİNDE KOLAYLIK GETİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş,  Devamını Oku

1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre  Devamını Oku

2020 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.  Devamını Oku

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE 31/12/2020 TARİHİ SONUNA KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılar, sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borçlarının  Devamını Oku

2020 EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin “IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması” bölümünde mali tablolar “temel mali tablolar” ve “diğer mali tablolar” şeklinde aşağıdaki şekilde  Devamını Oku

LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA GİBİ ÜRÜNLER İÇİN GERİ KAZANIM KATKI PAYI UYGULAMASI BAŞLADI

Çevre Kanunu’na eklenen geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11’inci madde uyarınca Ek-1 sayılı listede yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı.   Devamını Oku

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

Asgari geçim indirimi, 16 yaşından büyük ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan ve ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanmakta ve dönem içinde   Devamını Oku

GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI (7194 SAYILI KANUN)

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri 2020 yılı kazançlarının tespitinde artırılmış bu yeni tutarları dikkate alacaklardır. Binek otomobilleri için gider olarak  Devamını Oku

KUYUMCULAR İÇİN FATURA DÜZENLEME SINIRI 4.200 TL OLARAK BELİRLENDİ

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan   Devamını Oku

2020 KIDEM TAZMİNATI TAVANI / Kıdem Tazminatı tavanı nedir / Kıdem Tazminatı Ne kadar / Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır / Kıdem Tazminatı, Tavan miktarı aşabilir mi

İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarı aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması   Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI / MOBİLYA ÜRÜNLERİNDE KDV % 18'DEN % 8'E İNDİRİLDİ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları  Devamını Oku

1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %15,00 OLARAK BELİRLENDİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yıllık yüzde 15,00   Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazetede 2872 sayılı Çevre Kanununa 29/11/2018 tarih ve 7153 sayılı Kanunla eklenen Ek 11, Ek 12, Ek 13 maddelerin uygulamasını göstermek amacıyla Geri Kazanım Katılım   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni kira döneminde ödenecek olan kira bedelinde  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2019 ARALIK ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu.  Devamını Oku

İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN BİR BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % 80’nın bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmiş, daha sonra 3 Mart 2019  Devamını Oku

2020 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan ve 31.12.2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 64 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlenmiştir.  Devamını Oku

VERGİ TAKVİMİ 2020

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış VERGİ TAKVİMİ 2020 Ekte sunulmuştur.  Devamını Oku

2020 YILI HARÇ TUTARLARI ARTIRILDI

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  Devamını Oku

2020 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 76 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliğinde 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare   Devamını Oku

2020 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Maliye Bakanlığınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği   Devamını Oku

E ARŞİV FATURA HAKKINDA GİB TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ VİDEO SUNUM - E ARŞİV FATURA NASIL DÜZENLENİR - E ARŞİV FATURA ÖRNEK

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen  Devamını Oku

2020 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları  Devamını Oku

2020 YILINDA CEZA TUTARLARI / ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI / 1. VE 2. DERECE USULSÜZLÜK CEZALARI NE KADAR

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden, Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu   Devamını Oku

2020 YILINDA VERGİ DAİRESİ MESAİ SAATLERİ - ÇALIŞMA SAATLERİ

İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. Vergi daireleri ülkemizde en kalabalık  Devamını Oku

2020 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna hadleri, aynı maddenin son fıkrası hükmü uyarınca önceki yılda uygulanan istisna hadlerine, cari yıla ilişkin olarak Vergi  Devamını Oku

2020 YILINDA DAMGA VERGİSİ ORANLARI / DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI / MİKTARLARI

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2020 tarihinden itibaren  Devamını Oku

İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete ile KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 29) ile 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazetede  Devamını Oku

2020 YILINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - İŞKUR - İŞ KANUNU'NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI

2020 YILINDA Sosyal Güvenlik Kurumu - İşkur - İş Kanununa göre kesilecek para cezaları  Devamını Oku

2020 YILINDA SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MESAİ SAATLERİ - ÇALIŞMA SAATLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri her sabah saat 08:00‘de açılmakta olup, akşam saat 17:00‘de kapanmaktadır. SGK il ve ilçe müdürlükleri öğlen 12:00 ile 13:00 arasında da öğle tatiline girmektedirler ve bu sürede   Devamını Oku

2020 YILINDA YEMEK PARASI - ÇOCUK VE AİLE ZAMMI / SGK İSTİSNA YEMEK ÇOCUK AİLE YARDIMI / PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK ÇOCUK AİLE YARDIMI

Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında  Devamını Oku

2020 YILINDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI / GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR / GENEL ŞARTLARI NELERDİR / TESCİL VE GELİR TESTİ

Şirket ortağı olarak 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar, standart genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından, ayrıca GSS kaydı yaptırmalarına gerek yoktur. Ancak 60 günden fazla prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular   Devamını Oku

2020 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ / ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ / KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI / ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ

Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun  Devamını Oku

2020 YILINDA GECİKME ZAMMI ORANI % 1,60 A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 oldu. Yıllık bazda gecikme zammı ise yüzde 24'ten yüzde 19.2'ye çekildi.  Devamını Oku

2020 YILINDA DEĞER ARTIŞ KAZANÇ VERGİSİ İSTİSNASI / DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Mükerrer 80)  Devamını Oku

2020 YILINDA DEFTER TUTMA HADLERİ / BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ / SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

II. sınıfa dahil tüccarların, bir hesap döneminin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK 177'nci maddede yazılı hadlere  Devamını Oku

2020 YILINDA BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ / BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması bu sirkülerin konusunu   Devamını Oku