BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALI GİRİŞİNDE KULLANICI KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA DUYURU

02/03/2021Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının  Devamını Oku

KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin  Devamını Oku

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TCMB TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

17/02/2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile   Devamını Oku

İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31/12/2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI

29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden  Devamını Oku

7.000 TL’Yİ AŞAN TUTARDAKİ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU KISIM KISIM ÖDEMELERİ DE KAPSAMAKTADIR

Bu kapsamda, aynı gün içinde toplam miktarı 7.000 TL’yi aşan veya farklı tarihlerdeki kısım kısım gerçekleşen ödemelerle 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. 459 sıra No.lu VUK Genel  Devamını Oku

GENÇ GİRİŞİMCİ BAĞ-KUR 4-B TEŞVİKİ - DESTEĞİ - TEŞVİK TUTARI - DESTEK MİKTARI - KİMLER YARARLANIR - KİMLER YARARLANAMAZ - TESCİL İŞLEMLERİ - BAŞVURU - DİLEKÇESİ - ÖRNEK

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 31/03/2021 TARİHİNE UZATILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 31/1/2021 tarihine kadar dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,  Devamını Oku

EV HİZMETİ İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence   Devamını Oku

KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORAN VE KAPSAM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar  Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA PRİM ÖDEME VE EKSİK GÜN SAYILARI NASIL HESAPLANIR

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı  Devamını Oku

SGK KOLAY İŞVERENLİK - APARTMANLARDA İŞVERENLİK ŞİMDİ DAHA KOLAY

Eğer söz konusu kısım “HAYIR” olarak seçilirse, işyeri tescilinin gerçekleşmesinden sonra, SGK e-bildirge sisteminden çalıştırılacak kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi yani sigortalı girişinin yapılması, ardından http://e.sgk.gov.tr/ internet sayfasındaki İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden   Devamını Oku

HANGİ İŞLER EV HİZMETİ SAYILIR

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SGK TARAFINDAN VERİLEN EK SÜRELER

Ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden  Devamını Oku

YABANCI PARALARIN 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için 31.12.2020 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edildi.   Devamını Oku

E-BELGE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge düzenleme portaline  Devamını Oku

SERBEST BÖLGELERDE ÜCRETLERE İLİŞKİN FOB BEDELİNİN EN AZ %85’İ OLARAK BELİRLENMİŞ OLAN YURT DIŞINA İHRAÇ ORANI, 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANIYOR

3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile serbest bölgelerde ürettikleri ürünleri yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisini, verecekleri muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGISI GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.  Devamını Oku

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

4691 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde  Devamını Oku

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI ATTIRILDI

3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllara yaygın inşaat işlerinde tevkifat oranı, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3’den, %5’e çıkarıldı.  Devamını Oku

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede  Devamını Oku

ELEKTİRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANI ARTTIRILDI

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan sadece elektrik motorlu olanların özel tüketim vergisi oranları arttırılmıştır.   Devamını Oku

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE CEP TELEFONU HABERLEŞMESİ VE İNTERNET GİBİ HİZMETLERE UYGULANAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI %7,5’DEN %10’A ARTTIRILDI

29 Ocak 2021 tarihli ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39’uncu maddesi ile aşağıdaki hizmetlere uygulanmakta olan iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7,5’den % 10’a çıkartıldı.  Devamını Oku

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV İNDİRİMİ

29/01/2021 tarihli ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 16/5/2012 tarihli 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut  Devamını Oku

KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILABİLMESİ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’de yapılan değişiklik uyarınca; 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri  Devamını Oku

1 OCAK 2021- 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA YURT İÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

2021 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.   Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA SÜRESİNDE YAPILMAMASINA KARŞILIK YASAL SÜRESİNDE YAPILMIŞ KABUL EDİLEN DURUMLAR

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süreleri ile buna ilişkin tahakkuk eden primlerin ödeme süreleri SSİY’ de belirtilmesine karşılık bazı durumlarda bu yükümlülükler süresi dışında yapılmasına  Devamını Oku

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2.670 TL'YE ÇIKARILDI

Buna göre bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 25 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.225 TL’den 2.670 (iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasına, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse 1.680 TL’ye) yükseltilmiştir.  Devamını Oku

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONIK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM Ba VE Bs LERE DAHİL EDİLMİYOR

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü bulunmaktadır.   Devamını Oku

FAALİYETLERİ TAMAMEN YA DA GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN MÜKELLEFLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen   Devamını Oku

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GİB DUYURUSU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine  Devamını Oku

ÖZEL TEKNEDE YAT KAPTANI İLE DİĞER ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETTEN YAPILAN TEVKİFAT

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.   Devamını Oku

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

23/1/2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77 inci madde ile düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile;  Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ, SAHTE FATURA KULLANIMINA İLİŞKİN DAVADA BAŞKA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN DİKKATE ALINMAMASININ HAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİNE KARAR VERDİ

Başvurucu hakkında 2013 yılında 2010 yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılmıştır. İnceleme sonucunda, sahte fatura tespiti gerçekleşmiş ve 30.12.2015 tarihinde cezalı katma değer vergisi tarhiyatı tebliğ edilmiştir. Başvurucunun tarhiyatın iptali için açtığı dava İstanbul 14. Vergi  Devamını Oku

2021 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

Mükellef (G), değerli konut vergisinin konusuna giren mesken nitelikli tek taşınmazı olduğu için 9.000.000 TL bina vergi değerli taşınmazdaki hissesine isabet eden vergiden, 1319 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği muaf olacaktır. Mükellef (H)’nin 5.500.000 TL bina vergi değerli   Devamını Oku

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNİ KAPSAYAN GEKAP BEYANNAMELERİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMELİDİR

2872 sayılı Kanun'un ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış   Devamını Oku

2021 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

Daha sonra 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim   Devamını Oku

KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN TABLO

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Aşağıda sayılan tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin  Devamını Oku

2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.  Devamını Oku

2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Tebliğde ayrıca Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük olan tutarların  Devamını Oku

4447 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 24, 27 VE 28'İNCİ M.DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI

13/01/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle 4447 sayılı Kanunun Geçici 24'üncü maddesinde belirtilen ücretsiz izin hallerinde verilen nakdi ücret destek tutarı ile aynı Kanunun  Devamını Oku

SGK GENEL YAZI – 4/1-(A) VE 4/1-(B) KAPSAMINDA GELİR/AYLIK ALANLARIN 2021/OCAK ARTIŞLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82 nci maddesine göre  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU - STOK DEFTERİ KAPATILDI

2020 yılı sonundaki “Dönem Sonu Mal Mevcudu” tutarınızı, 2021 yılı defterine “Dönem Başı Mal Mevcudu” olarak aşağıda belirtilen kayıt doğrultusunda kaydedilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir.  Devamını Oku

WHATSAPP UYGULAMASI HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ise, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olması gerekmektedir. Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; “kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak  Devamını Oku

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN ANCAK ÖDEME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEYEN MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULMASI ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL

Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen  Devamını Oku