BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

BAĞ-KUR 4 B PRİMİ NE ZAMAN TAHAKKUK EDİLİR - BAĞ-KUR 4 B PRİMİ NE ZAMAN ÖDENİR - CARİ DÖNEM PRİM ÖDEMESİ NE DEMEK

Her ayın prim borcunu sonraki ayın sonuna kadar ödemeniz gerekiyor. Yani sonraki ayın sonuna kadar bu borç cari borç olarak ödenir. Sonraki ayın sonundan yani son ödeme tarihinden sonra ödenmesi halinde ise bağkur geçmiş dönem menüsünden   Devamını Oku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLADI

12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları   Devamını Oku

FARKLI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN OLARAK TEK BİR YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARDA YARARLANILAMAYAN YATIRIMA KATKI TUTARININ ENDEKSLENEBİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE

GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme işleminin, teşvik belgesinin içeriğindeki bağımsız tesislerin yatırımın tamamlanarak (devreye alınması, üretime başlanması) aktifleştirildiği dönemde mi yoksa teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı dönemde mi olması  Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ MERSİS ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” te aşağıdaki konularda bazı değişiklikler yapıldı.  Devamını Oku

26 NUMARALI İŞTEN ÇIKIŞ KODU “DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

SGK, işten çıkış kodlarından “26 disiplin kuru kararı ile fesih “kodunu, devamsızlık nedeniyle fesih olarak değiştirmişti.  Devamını Oku

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA İŞTİRAK

Yine son zamanlarda yapılan incelemeler içerisinde, sahte veya yanıltıcı belge tanzim veya kullanımına ilişkin olanlar büyük bir çoğunluk oluşturmaktadır. Yine bu konudaki raporlarda da meslek mensuplarının da mükellef ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulduğu görülmektedir.  Devamını Oku

MEVDUAT FAİZLERİ VE KATILMA HESABI KAR PAYLARI TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİLDİ

3032 sayılı CK ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirildi.  Devamını Oku

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ORANI YÜZDE 1’DEN YENİDEN BİNDE 2’YE İNDİRİLDİ

24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmişti   Devamını Oku

2020 YILINDA SİGORTALI BAŞINA AYLIK 41,20 TL VEYA 47,09 TL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ DESTEK TUTARI ALABİLİRSİNİZ

Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri , aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde SGK’ ya vermeleri, yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması  Devamını Oku

FİYAT ETİKETİ, İNDİRİMLİ SATIŞLAR VE HAKLARINIZ

Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur.  Devamını Oku

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER VE HAKLARINIZ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelinen nokta itibarıyla internet ve telefon gibi araçlarla mesafeli olarak gerçekleştirilen satışlar her geçen gün artmaktadır. Maddi olmayan nitelikleri gereği finansal hizmetler de mesafeli olarak pazarlanmaya çok uygun olup, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi uygulamalar bu alandaki gelişmeleri göstermektedir.   Devamını Oku

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ VE HAKLARINIZ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; bir yıldan uzun süre için kurulan ve bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren devre mülk, paylı mülkiyet satışı, hisseli gayrimenkul sözleşmesi gibi çeşitli isimler altında imzalanan  Devamını Oku

SATIN ALDIĞIMIZ MAL VEYA HİZMETLER AYIPLI ÇIKARSA NE YAPMALIYIZ

Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa ayıplı olarak kabul edilir.  Devamını Oku

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE YASAL HAKLAR

Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici malı 10 gün içinde satıcının belirtmiş olduğu kargo firması ile ücretsiz olarak iade etmeli ve satıcı da 14 gün içinde bedel iadesini yapmalıdır. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım   Devamını Oku

MUHSGK’NIN VERİLMESİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE CEVAPLARI

01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de uygulamasına geçilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin daha sağlıklı ve sorunsuz olarak verilebilmesi için TÜRMOB olarak SGK ve GİB ile birlikte bütün Oda Başkanlarımızın katılımıyla bir   Devamını Oku

SİGORTALILARA ÖDENEN YOL PARALARI PRİME TABİ, YOLLUKLAR İSE TABİ DEĞİLDİR

Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler sigorta primine tabi değildir.  Devamını Oku

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI NET DÖNEM KÂRLARININ YALNIZCA %25’İNİ DAĞITABİLMELERİNE İLİŞKİN SINIRLAMA 31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sürenin üç ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre sermaye şirketleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecekler geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyecekler  Devamını Oku

07252 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANAN SİGORTALILAR MUHSGK UYGULAMASINDA TEK SATIRDA BİLDİRİLEBİLECEK

07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek satırda bildirilebilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kapsamı dışında olup normalleşme desteğinden yararlanacak işverenler ise bildirimlerini 07252 kanun   Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSI İPTAL DAVALARINDA İÇTİHAT FARKLILIKLARINDAN KAYNAKLANAN BELİRSİZLİĞE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Başvuru Kararında vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptali istemiyle açılan davaların derin ve süregelen içtihat farklılıkları kaynaklı olarak reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi.  Devamını Oku

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU TAŞINMAZDA MEYDANA GELECEK DEĞER ARTIŞI İLE İLGİLİ ALINACAK DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi,   Devamını Oku

EĞİTİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI İNDİRİMİNİN VELİLERE İADESİ GİDER PUSULASI DÜZENLENEREK YAPILABİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Özel Okullar Derneği’ne hitaben gönderilen 10.09.2020 tarih ve E.101262 sayılı yazıda; 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan   Devamını Oku

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI

u Broşürde; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.  Devamını Oku

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI

17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.   Devamını Oku

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDE 4/A LI OLACAĞI BELİRTİLEN DOKTORLAR 13 NOLU BELGE İLE BİLDİRİLEBİLİR

5510 sayılı Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsamında şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirimleri yapılanlardan özel sağlık hizmet sunucuları  Devamını Oku

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İlişkili kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranılması koşuluna ilişkin açıklama yapıldı ve örnekler verildi.  Devamını Oku

2021 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ

2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.  Devamını Oku

SERMAYEYE EKLENEN ÖNCEKİ YILLAR KAR PAYLARININ TASFİYE SONUCUNDA DAĞITILMASI HALİNDE STOPAJ YAPILMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Danıştay 9. Dairesi, 13.2.2019 tarihli ve E. 2016/4386 K. 2019/292 sayılı Kararında, Maliye Bakanlığı’nın şirketin tasfiyesi sonucunda düzenlenecek olan kesin bilançoda yer alan, ödenmiş sermaye dışındaki öz sermaye unsurlarının ortaklara dağıtılması   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI

30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha ay uzatıldı.   Devamını Oku

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI 1 EYLÜL 2020 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA %8’DEN %1’E İNDİRİLDİ

29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında  Devamını Oku

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26 NCI MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ

28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değiẟiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile   Devamını Oku

52, 53, 54 VE 55 NOLU BELGE TÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Genel sağlık sigortalı priminden muaf tutulan sigortalıların bildiriminin sağlanması amacıyla 52, 53, 54 ve 55 no.lu belge türlerinin ismi değiştirilmiştir. Söz konusu belge türlerinin seçebilmesi için işyeri adına ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/ sosyal güvenlik merkezince  Devamını Oku

BİNEK OTOMOBİLDE GİDER KISITLAMASI

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillerin giderleri (kiralama giderleri dâhil) ile bunlara ilişkin ayrılan amortismanların   Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İLE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMALARI

Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifatı ile  Devamını Oku

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe   Devamını Oku

BİR YIL İÇİNDE SATILAN OTOMOBİLLERDE VERGİLENDİRME

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.  Devamını Oku

MUH-SGK UYGULAMASINDA APARTMAN İŞYERLERİNİN SGK BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAK

Apartman yönetimlerine bağlı işyerlerinde çalışan sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması”na geçen apartman işyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine  Devamını Oku

26/08/2020 TARİHİNE KADAR KOLAY İŞVERENLİĞE GEÇEN EV HİZMETLERİ İŞYERİ İŞVERENLERİ MUH-SGK VERMEYECEK

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğundan bu işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecektir.  Devamını Oku

MUH-SGK UYGULAMASINDA SGK TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR NELERDİR

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde pilot uygulaması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2020/Temmuz ayı bildirimleriyle birlikte tüm Türkiye’ de uygulanmaya başlanacaktır. SGK’nın Aylık Prim Hizmet Belgesinde   Devamını Oku

ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR

Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde, “arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarihte” fesih geçerli hale   Devamını Oku

YURT DIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAK

2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı %0 olarak uygulanacaktır.  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.  Devamını Oku

GEKAP HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzında ürün cinsine bağlı olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ekli (1) sayılı listesinde belirlenen tutardır.  Devamını Oku

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Plastik poşet üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçileri Plastik Poşet Beyan Sistemi üzerinden değil Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kayıt gerçekleştirecekler ve ambalaj bildiriminde bulunacaklardır. Bu işletmelerin Ambalaj   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRELERİNİN YENİDEN UZATILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

31.07.2020 tarihli 31202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2810 sayılı karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2811 sayılı karar ile de fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süreleri de birer ay daha uzatılmıştır.  Devamını Oku